Савремени начин живота, пун брзих промена, захтева стално проширивање знања. Уколико за Ваше дете изаберете, часове преко Интернета, показаћете да умете да препознајете значај учења на даљину и неопходност електронске писмености као једне од најнеопходнијих умећа 21. века. Употребом технологије можете остварити потребу ваше деце за допунским и додатним образовањем као и за персонализованим образовањем које […]