Skip to main content

Развој рачунарског размишљања

Шта је рачунарско размишљање?     Под рачунарским размишљањем се подразумевају процеси размишљања који се дешавају током формулисања проблема и проналажења решења за њих, као и начин њиховог приказа у форми која омогућава њихово решавање од стране рачунара. Зашто треба знати решавати проблем из угла рачунара?    Деца одрастају у времену вртоглавог развоја информационих технологија. […]

Нове вештине за ново доба

Које су то нове вештине за ново доба?    Нисте сигурни које су нове вештине за ново доба? Ако је тако, зашто не питате децу? Ја обично тако радим. Када имам недоумицу око тога „који ветрови дувају“, питам њих. Они најбоље умеју да препознају: Потребе времена у којем одрастају Знања која им недостају Вештине које […]