Skip to main content

Дигитално-програмерске радионице

Дигитално-програмерске радионице

Дигитално-програмерске радионице за децу Игра је централна активност детињства и основни начин дечјег изражавања. Зато је најбоље средство споразумевања и комуникације, између деце и нас – заједничка игра. Управо зато први кораци дигиталног образовања и алгоритамског учења, на радионицама, правимо уз симпатичног Роботића Ботка. Највећа сазнања се остварују када се избрише граница између игре и […]