Skip to main content

Персонализована припрема за школу

Сваки савестан и одговоран родитељ наилази на низ недоумица везаних за полазак детета у први разред: Када је дете спремно за полазак у школу? Како дете припремити за полазак у школу? Како детету помоћи да прихвати правила понашања на часу и у школи уопште? Да ли дете треба подучавати неким одређеним знањем и вештинама пре […]

Да ли дете треба да зна да чита и пише п

Да ли дете треба да зна да чита и пише пре поласка у школу?

      Да ли дете треба да зна да чита и пише пре поласка у школу?     Погрешно питање! Право питање је да ли је дететов говорни развој на потребном нивоу за усвајање писмености и каква је мотивација детета за учење читања и писања. Постоје деца која спонтано почну да читају око шесте […]