Коме треба дигитално описмењавање? Основно дигитално описмењавање је потребно свима онима који, данас у 21. веку, себе желе да сврстају у ред писмених. Уз старе симболе писмености, папира и оловке, неопходно је да уврстимо и дигиталне технолошке уређаје који су постали саставни део нашег окружења. Нове технологије су омиљено друштво сваког детета. Али, њихова потреба […]