Дигитално-програмерске радионице

На дигитално-програмерским радионицама прве кораке алгоритамског размишљања правимо уз симпатичног робота. Игра је централна активност детињства и основни начин дечјег изражавања. Зато је најбоље средство споразумевања и комуникације, између деце и нас – заједничка игра. Зашто дигитално-програмерско образовање започињемо кроз радионице? Највећа сазнања се остварују када се избрише граница између игре и учење. Са нама […]