Шта је рачунарско размишљање?

    Под рачунарским размишљањем се подразумевају процеси размишљања који се дешавају током формулисања проблема и проналажења решења за њих, као и начин њиховог приказа у форми која омогућава њихово решавање од стране рачунара.

Зашто треба знати решавати проблем из угла рачунара?

   Деца одрастају у времену вртоглавог развоја информационих технологија. Не знамо како ће свет изгледати када они буду били одрасли, али засигурно, да га без доминације технологије, не можемо ни замислити. Рачунарско размишљање је предуслов за разумевање технологије. 

   Образовни систем кроз наставни процес не пружа могућност стицања знања дигиталног доба. У мом наставном програму  једна од основних вештина и способности је развијање дигиталне писмености и рачунарског размишљања. 

Мој рад са децом подразумева дигитално окружење које подстиче сазнавање кроз рачунарско размишљање:

  1. Декомпозицију
  2. Препознавање образаца
  3. Апстракцију
  4. Алгоритми

    Рачунарско размишљање се дефинише као скуп когнитивних способности које омогућавају деци, да разлажу сложене проблеме у мање кораке, организују и стварају низ корака да би обезбедили решења, и граде интеракције података кроз симулације покушаја и погрешака.

Кроз игру и без употребе рачунара деца могу да науче да програмирају робота. Погледајте ВИШЕ.

   Уколико је Ваше дете узраста од 6 до 9 година и желите да започне са развојем рачунарског размишљања, придружите нам се на Дигитално-програмерским радионицама. 

Пријаву детета, као и сва питања можете послати ОВДЕ или на број 063/565-237

 

Развој рачунарског размишљања
Рачунарско размишљање
на радионици у ЛогикоНС-у, Нови Сад