Шта је рачунарско размишљање?

    Под рачунарским размишљањем се подразумевају процеси размишљања који се дешавају током формулисања проблема и проналажења решења за њих, као и начин њиховог приказа у форми која омогућава њихово решавање од стране рачунара.

Зашто треба знати решавати проблем из угла рачунара?

   Деца одрастају у времену вртоглавог развоја информационих технологија. Не знамо како ће свет изгледати када они буду били одрасли, али засигурно, да га без доминације технологије, не можемо ни замислити. Рачунари нам у многоме олакшавају живот. Захваљујући њима лако и брзо размењујемо информације и знање.

   Образовни систем би требао да омогући наставу која ће да пружа знања дигиталног доба. То подразумева наставне програме којима се, као једна од основних вештина и способности, развија дигитална писменост.

Задатак наставника је стварање дигиталног окружења које подстиче сазнавање и рачунарско размишљање:

  • Програмирање – коришћење језика компјутера како би проблеме решавали  помоћу њих.
  • Алгоритамско размишњање – размишљање о низу корака који су потребни за решавање проблема

   У СТЕМ (STEM) образовању, рачунарско размишљање се дефинише као скуп когнитивних способности које омогућавају деци, да разлажу сложене проблеме у мање кораке, организују и стварају низ корака да би обезбедили решења, и граде интеракције података кроз симулације покушаја и погрешака. 

 

   Кроз игру и без употребе рачунара деца могу да науче да програмирају робота. Погледајте ВИШЕ.

   Уколико је Ваше дете узраста од 6 до 9 година и желите да започне са развојем рачунарског размишљања, придружите нам се на Дигитално-програмерским радионицама. 

Пријаву детета, као и сва питања можете послати ОВДЕ или на број 063/565-237

 

Рачунарско размишљање
на радионици у ЛогикоНС-у, Нови Сад