Савремени начин живота, пун брзих промена, захтева стално проширивање знања. Уколико за Ваше дете изаберете, часове преко Интернета, показаћете да умете да препознајете значај учења на даљину и неопходност електронске писмености као једне од најнеопходнијих умећа 21. века. Употребом технологије можете остварити потребу ваше деце за допунским и додатним образовањем као и за персонализованим образовањем које је на овај начин привлачније и интересантније.


Тако ћете искористити могућност да било када и било где, ускладите образовни пут Вашег детета са вашим обавезама.

Коме је настава намењена?

Српска школа – часови преко Интернета (Скајпа или РиалТајмБорда), је намењена деци и одраслима у расејању

 • деци у расејању (дијаспори) која су украћена за образовање на српском језику

Предвиђен програм прати Посебни програм основног образовања и васпитања у иностранству, Министарства просвете Републике Србије, али је допуњен занимљивијим садржајима и унапређен савременим методичким новинама. Уколико је потребно, ученици ће након савладаног градива бити оспособљени да се укључе у редовно школовање у Србији. Обрађују се наставни садржаји из три предмета: Српског језика и књижевности, Моје отаџбине Србије и Основи културе српског народа. Циљ рада је:

 • учење и неговање српског језика као матерњег језика
 • развијање и јачање свести о својој културној и националној особености кроз проучавање највреднијих дела српске културне баштине
 • одржавање трајних веза са отаџбином

 • српским исељеницима који желе да допуне и обнове знање из српског језика и књижевности, културе и обичајима свога народа. Ова својеврсна школа намењена је одраслим полазницима који ће кроз онлајн текстове, старе фотографије и документарне филмове боље упознати своје корене и још више заволети домовину.

Настава преко Интернета (Скајпа) за децу из Србије:

 • деци која су због велике удаљености од школе, болести или неких вадредних околности спречена да похађају редовну наставу.
 • ученицима којима је потребна допунска настава у виду помоћи у савладавању градива из математике и српског језика (градиво од I-IV разр.).
 • ученицима посебних интересовања који желе да развију своје таленте. Надарена деца воле да уче и њихова интересовања не престају са крајем наставне године или почетком распуста. Они за много краће време науче изузетно много, али уколико се са оваквом децом не ради према плану који ће у потпуности задовољити њихове потребе, они неће напредовати. Пред овакву децу неопходно је, континуирано и плански, постављати нове изазове и посветити им време током целог школовања. Ради обогаћивања и проширивања знања организујем додатну наставу:

креативног писања – за маштовиту децу која носе многе приче у себи. Уз стручно вођство и менторски рад научиће како да их оживе, обликују и поделе са другима.

из уметности – за децу која воле да стваралачки проведу слободно време и да своју креативност изразе упознавајући се са разним ликовним техникама: цртањем, сликањем, вајањем, елементима графике, примењене уметности и мултимедије.

из математике – намењено деци која се забављају уз логичке, геометријске и аритметичке игре.

из забавне науке – за све радозналце које занима свемир, људско тело, минерали, светлост, биљке, микроорганизми…Кроз игру и експерименте деца ће крочити у свет науке.


Како је настава организована?

Настава се изводи на два начина:

 • уживо ( 1 на 1) путем видео везе

Постојање виртуелне учионице је неопходно за децу млађег школског узраста јер се тиме остварује веза између учитељице и ученика и одржава мотивација. За ученике се креирају електронске књиге са одговарајућим текстовима, сликама, звучним анимацијама и филмовима који се деле путем мреже. На тај начин деца могу самостално да напредују у овладавању наставних садржаја, да се по потреби врате на садржаје који им нису довољно јасни и да добију додатне повратне информације у складу са својим могућностима и интересовањима.

 • путем онлајн курсева на систему за учење на даљину

Онлајн курсеви су потпуно бесплатни и уз приступне податке доступни су 24 часа дневно. Најчешће служе као облик понављања и утвђивања претходно обрађене наставне целине. Пролазећи кроз онлајн курс ученик се охрабрује, да врши сопствену процену знања и постигнућа. На овај начин се формира стварна слика о учењу и развоју која подржава развој личности.

Како да се уверим да ли мом детету таква настава одговара?

На врло лак начин јер ћу Вам понудити много више од уобичајеног изрежираног, добро уиграног и унапред снимљеног часа који је доступан и намењен свима на мрежи. Уместо универзалног демо снимка од пар минута, Вама је омогућено, да преко Скајпа (grummaja) и РиалТајм Борда(електронске табле):

 • остваримо непосредну комуникацију
 • упознамо се кроз разговор
 • добијете одговор на свако питање

И поред тога добићете:

 • БЕСПЛАТАН ЧАС УЖИВО

који пружа могућност да се на најочигледнији начин уверите како изгледа персонализована настава, а потом донесете одлуку о наставку образовања Вашег детета.

Како даље?

После првог часа на којем се утврђују ниво знања и способности које ученик/ца поседује, те након договора са родитељима, израђује се посебан образовни план који је прилагођен искључиво Вашем детету.

Учење на даљину се остварује комбиновањем учења у реалном времену и похађања онлајн курсева.

Који су технички предуслови за наставу на даљину?

Неопходно је да ученик/ца има рачунар, камеру, слушалице и Интернет везу. Са подацима за регистрацију моћи ће да приступи систему за учење на даљину, са било ког апарата. Нужно је такође да полазник/ца има и основно знање српског језика и жељу за учењем.

Цена

 • први час је бесплатан
 • индивидулани час у трајању од 40 минута је по цени од 10 евра, изузев часова допунске наставе, чија је цена 8 евра
 • рад у пару или групи (до 4 ученика) је по цени од 8 евра
 • онлајн курсеви у комбинацији са часовима су бесплатни