Nauci da pises sastav

     Како научити писати састав?

Најпре је неопходно да схватиш да имаш проблем да напишеш писмену вежбу и да је потребно да га решиш на прави начин. Важно је да више не желиш да посежеш за краткотрајним и тренутним решењима, него да хоћеш да овладаш техником писања састава и оспособиш се да са сигурношћу и лакоћом приступиш свакој наредној писменој вежби. Ако је тако, онда одвој одређено време за учење и посвети се савлађивању ове вештине. 

За кога се организују часови учења писања састава? Организују се за децу основношколског узраста.

Време одржавања: Од децембра до маја, једанпут недељно.  Суботом од 11:30 до 12:30; 13:00 до 14:00 или радним даном од 16:00 до 17:00 часова.

Групе се формирају према узрасту:

1. група: II и III разред

2. група: IV и V разред

3. група: VI и VII разред

4. група: VIII разред

Часови учења писања састава су подељени у месечне целине:

Децембар

Да бих упознала ученике неопходно је да кренемо од основног, од најмањег у језику, а то је реч. Проучаваћемо правила како се речи комбинују у реченице и уједно ћемо утврдити ниво културе изражавања сваког ђака што ће нам бити од помоћи у одређивању захтева и задатака у савлађивању вештине писања састава.

– Синтакса  (реч, реченица, проширивање реченице)

– Богаћење речника 

– Стилске фигуре: епитет, поређење, метафора, контраст, персонификација, алегорија итд.

-Језичка и граматичка правила

Јануар –  Вежбе на којима ћемо савладати умеће писања састава започиње од најједноставнијег облика писменог изражавања:

ПРЕПРИЧАВАЊЕ  је понављање садржине текста коју смо прочитали или чули. Савладавање технике препричавања. Ученик не репродукује све, он бира материјал, треба га усмерити како да бира чињенице, издваја главно од споредног. 

Препричавање је врло чест облик усменог и писменог изражавања у млађим разредима основне школе.

У зависности од узраста вежбаћемо разне облике препричавања:

дословно препричавање, слободно препричавање, препричавање проширивањем  приче, помоћу одговора на питање, препричавање по аналогији, са променом граматичког лица, са изменом завршетка садржаја, препричавање садржаја у целини, препричавање по деловима и флексибилно препричавање.

Фебруар – Вежбе проширујемо сложенијим обликом писменог изражавања:

ПРИЧАЊЕ  је репродуковање садржине неког доживљаја или догађаја, стварног или замишљеног. Долази до изражаја ученички субјективни поглед на ствари и догађаје.  Почињемо с причањем доживљаја, а потом догађаја.

Постоје следеће врсте причања: причање доживљаја и догађаја, причање на основу маште, причање под утицајем књижевноуметничког текста, хумористичко причање, причање према задатим речима, причање према низу слика, причање према слици са целовитим догађајем, причање на основу датог почетка, причање у дијалошкој форми, причање уз музику, причање на основу сажете фабуле, причање о датом наслову (слободно причање).

Подстицај за причање је увек неки догађај, доживљај, предмет, слика, појава, оно што нас окружује или свет дечје маште.

Nauci da pises sastav Meda

Март – Најсложенији облик писменог изражавања је описивање.

ОПИСИВАЊЕ  приказују углавном спољашње особине предмета, бића, пејзажа, портрета и других садржаја. Њиме се утиче на развој визуелне културе ученика, посебно на развој посматрачких способности. Ученици млађих разреда немају довољно развијено  осматрачко искуство, те виде ствари у глобалу и појединостима које обично теже диференцирају на главне и споредне. Потребно је систематским вежбама описивања развијати посматрачке способности ученика: смисао за посматрање, анализу, а потом синтезу посматраног предмета.

Предмет описивања се одређује у зависности од узраста и способности, а може бити:

природа, личност, затворени простор, отворени простор, предмет, бића, слике, природне појаве, сложенији односи међу предметима, бићима и појавама.

Април – Вежбе самосталног писања на слободну тему.

Мај – Кориговање честих грешака и увежбавање наученог.

И сада након шест месеци учења можеш са сигурношћу да одговориш на питање: Како написати састав?

 Када знаш како – писати је лако!