Зашто ученици не знају како да напишу састав

Сваке школске године већина ђака наново „лупа главу“ пред сваки писмени из српског језика: Како написати састав? Стара зебња се јавља јер ову оцену професори врло цене, а деца иако су старија, не осећају да су овога пута вештија у писменом изражавању. Тако стари проблем поново испливава… Како започети писмени? Којим редом треба писати састав? Шта написати у закључку?

Усмено и писмено изражавање међусобно је повезано, писање утиче на говор и обрнуто. Организација усменог и писменог говора заснована је на одређеним законитостима. Морамо говорити одређеним редом, део по део, како бисмо овладали целином садржаја.

Увођење ученика у усмено и писмено изражавање мора тећи поступно и систематично. Основу добре писмености представљају:  језичка култура, граматичка и правописна норма, јасност језика, чистота и стил писања. 

Постоје вежбе на којима се науче одређена правила које могу да помогну ђацима да успешно савлада и ову препреку. Писање састава тада постаје врло једноставно. 

Упознајмо се најпре са општим захтевима:

На посебном папиру направи план састава. Прво одреди главну идеју. Затим наведи неколико најважнијих тачака о којима ћеш писати. Прибележи примере којима ћеш илустровати сваку од тих тачака. Одреди којим ћеш их редоследом распоредити у саставу. Планирање је посебно важно јер ти омогућава да се не понављаш и да не пишеш о ономе што није у вези с темом.

      Писање састава

Твој састав треба да има најмање три дела: почетак (увод), средину (разраду) и крај (закључак).

Увод – Циљ увода је у томе да заинтересујеш читаоца за оно о чему пишеш. Зато је добро да одмах на почетку  истакнеш проблем, питање или своју дилему у вези с  темом. Почни неким занимљивим примером, доживљајем  из свог искуства, шалом или нечим сличним.

 Разрада – У главном делу састава, разради, детаљно образложи све што желиш да кажеш на задату тему. Добро је да сваку појединачну тачку тог образложења  издвојиш као посебан пасус. Уколико описујеш нек догађај, разрада треба да обухвати елементе, као што су:ликови, место и време радње, заплет, кулминација, расплет. Уколико износиш своје мишљење о нечему,поткрепи га ваљаним аргументима. Састав ће бити убедљивији уколико у писање унесеш своја осећања.

Закључак – Заврши састав упечатљиво. Закључак може бити и твој предлог, порука и томе слично. При том води  рачуна о томе да у закључку све буде у логичној вези са оним о чему си претходно писао.

Провера – Прочитај још једном свој састав. Исправи све правописне грешке, бесмислене реченице и др. То је прилика да неке речи замениш бољим.