На дигитално-програмерским радионицама прве кораке алгоритамског размишљања правимо уз симпатичног робота. Игра је централна активност детињства и основни начин дечјег изражавања. Зато је најбоље средство споразумевања и комуникације, између деце и нас – заједничка игра.

Зашто дигитално-програмерско образовање започињемо кроз радионице?

Blue bot digitalno-programerska radionica

Највећа сазнања се остварују када се избрише граница између игре и учење.

Са нама деца уче програмирање на њима близак начин.

Не седе за рачунаром, него су цео час у покрету и у друштву робота кодирају користећи симболе стрелица.

Зашто су ове радионице корисне за Ваше дете?

Зато што код деце подстичемо интересовање за технологију, али не у циљу забаве, него ради смислених и образовних активности.

На дигитално – програмерским радионицама деца:

Усвајају алгоритамски начин размишљања који је основ сваког програмског језика.

Започињу са процесом дигиталног описмењавања.

Кроз игру их уводимо у програмирање и роботику.

Програмирање престаје да буде апстрактно јер је доступно сваком детету без обзира на способности и таленте.

Подстичемо интересовање ка професијама будућности у којима ће ова знања бити саставни део различитих занимања.

Развијамо интелектуалне способности, кретивно мишљење, пажњу, концентрацију, логичко мишљење и закључивање.

Шта ће деца научити на дигитално – програмерским радионицама?

1.Савладаће полазне основе дигиталног описмењавања. О дигиталној писмености погледај ОВДЕ

2. Савладаће почетни ниво програмирања и роботике и стећи функционална знања применом алгоритамског размишљања. Погледај ОВДЕ.

Када се одржавају радионице?

Дигитално – програмерске радионице се одржавају једанпут недељно, петком или суботом, од октобра 2019. до јуна 2020. године.

Где се одржавају?

Одржавају се у Новом Саду у улици Сестара Нинковића бр. 2а

Програм дигитално-програмерских радионица је пажљиво припремљен и осмишљен, а задаци су одабрани у складу са узрастом и могућностима деце. Распоређени су у две групе које су формиране у зависности од узраста. Унутар групе са децом се спроводи диференциран рад у зависности од степена предзнања и склоности.

  1. група: од 6 – 7 година
  2. група: од 8 – 9 година

Позовите и пријавите дете на време:

063/565-237

Шта ће деца радити?

Стицаће знање и вештине кроз разноврсне математичке, језичке и друштвене игре.

Научиће да стварају сопствене дигиталне садржаје.

Закорачиће у свет програмирања.

Примењиваће алгоритамско размишљање.

Кодираће симболима стрелица и покретањем робота видеће резултате свога рада.