дигитална писменост
Часови дигиталног описмењавања

Коме треба дигитално описмењавање?

Основно дигитално описмењавање је потребно свима онима који, данас у 21. веку, себе желе да сврстају у ред писмених. Уз старе симболе писмености, папира и оловке, неопходно је да уврстимо и дигиталне технолошке уређаје који су постали саставни део нашег окружења.

Нове технологије су омиљено друштво сваког детета. Али, њихова потреба да велики део времена проводе уз таблет, телефон или рачунар најчешће је усмерена искључиво у циљу забаве.

Дигитална писменост је једна од осам кључних компетенција савременог образовања ( ЕУ).

Дигитална компентенција
Дигитална компентенција тј. знање и вештина

Оно је потпуно занемарено или често погрешно и површно усмерено. Јер и поред свакодневног, вишесатног дружења уз разне технолошке уређаје не можемо рећи да ученици поседују дигиталну писменост. Они су само пасивни корисници мноштва садржаја са Интернета. Често ни родитељи из незнања, не умеју да заштите своје дете од непримерених садржаја њиховог лоших утицаја на развој детета. Школа треба да омогући наставу која ће припремити ученике за свет ван учионице. У том свету је већ одавно технологија заузела једно од важнијих позиција. Образовни систем треба да буде у складу са временом у ком живимо. Вртоглави развој технологије захтева знање дигиталног доба. Зато се од школа и образовања очекује да реализују програме којим се као једна од основних способности и вештина развија дигитална писменост.

Дигитална писменост подразумева стицање вештина и знања које их усмерава ка активној, стваралачкој и критичкој употреби дигиталних садржаја.

Час на коме је телефон обавезан

Дан који сви ученици ишчекују са усхићењем је онај који је предвиђен за квиз на мрежи. Један од најрадоснијих тренутака на часовима дигиталног описмењавања је када могу да користе своје љубимце-телефоне. Преко телефона сви се истовремено умрежимо и заједно учествују на многобројним образовним квизовима. Поред оних које им ја припремим, постоје и њихове заједнички радови. Они одлично послуже за систематизацију наученог, а уједно се и сјајно забавимо. Један од задатака квиза је да избор тема буде забавног и шаљивог карактера. Често се дешава да имају толику жељу за стварањем да на своју иницијативу код куће саставе додатна питања и направе нови квиз.

Часови дигиталне писмености прате жеље и потребе ђака за учењем уз нове технологије. Граматику српског ће много лакше запамтити када сами направе одговарајућу шему.

Маринина ( 2. разред) дигитална свеска

На часовима они користе рачунар, таблет или телефон. Своје радове на крају квартала, шаљу путем е-поште, родитељима и на тај начин их упознају са постигнућима.

Овакав начин рада има ту специфичност да захтева групу са малим бројем ученика која унапређује образовање јер омогућава њену персонализацију.

Уколико желите да Ваше дете похађа часове дигиталног описмењавања укључите га/њу на Дигитално-програмерске радионице