citanje-pre-polaska-u-skolu

Припрема првака

 

    Да ли дете треба да зна да чита и пише пре поласка у школу?

    Погрешно питање!
Право питање је да ли је дететов говорни развој на потребном нивоу за усвајање писмености и каква је мотивација детета за учење читања и писања.
Постоје деца која спонтано почну да читају око шесте године; има деце, која су у већини, која читају после првог полугодишта првог разреда.
И једни и други у каснијем животу су мање или више успешни зависно од радних навика, мотивације за учење, подршке своје породице током школског живота.

    Садржај припреме за школу са аспекта почетног описмењавања зависи од онога што знамо о развоју детета, о неопходним процесима којима дете треба да овлада да би успешно усвојило писменост.

Гласовна анализа речи

Психолошка и педагошка истраживања у свету и код нас откривају основне предуслове успешног савладавања писмености (будућег читања и писања)

   Неопходан је базични, ниво разумевања језика, учествовања у комуникацији изношења свога мишљења, да уме да размишља о језику, манипулише његовим карактеристикама, да се сам језик третира као објект мишљења. Да је изложено читању- да му се читају приче и заједнички разговара о прочитаном.

    Kарактеристике дечијег знања и размишљања о језику које се могу развијати до 5-6 година (а, значајни су предуслови овладавања писменошћу) су:
свест о гласовној структури речи која се огледа у способности деце да анализирају речи на њихове саставне делове, гласове, као и да их синтетише из њих;
свест о речима као деловима реченице који носе значење;
прагматичка свест: свест о адекватности послате поруке; прилагођавање поруке према особинама саговорника.

    Истраживања показују да деца са слабо развијеним или неразвијеним овим способностима, касније имају тешкоће у савладавању читања и писања.

    Овладавање гласовном анализом речи, свешћу да је говор дељив до нивоа гласа, аспекти формирања појма речи – реч као смислени део реченице битно је повезати са осетљивошћу за учење, у време када се формирају нове способности деце.
Зато је битно коришћење богатог репертоара игара са гласовима и речима.
Све игре нађи реч на слово на слово, изброј колико гласова има у речи…Или, за један глас другачије: сом, дом, сок, сос, нос, кос,….
Нађи малу ствар која има дугачко име (на пр. телефон,.) Сети се велике животиње са кратким именом….(кит, слон,..) или мале животиње са дужим именом (слепи миш,. ..веверица…)

дечији психолог
Весна Јањевић-Поповић

    Нудимо Вам  стручни програм припреме деце за полазак у први разред који се изводи на два начина:

 • кроз индивидуални рад са децом
 • и рад у групи (до петоро деце)

 Часови се одржавају у Новом Саду,  12. фебруара до 12. јуна,  једанпут недељно (по два спојена школска часа). Рад се одвија у правим учионицама и води га права учитељица!

Информације на тел. 063/565-237

Математика за предшколце

Свако дете ће бити обухваћено бесплатним тестирањем: 

 •  пажње и концентрације
 •  
 •  графомоторичких способности
 •  
 • разумевања просторних и временских односа
 •  
 • правилног изговарања гласова
 •   
 • говорне анализе и синтезе речи и реченица
 •  
 • правилног граматичког изражавања

   Након утврђеног нивоа зрелости детета родиљима ће бити изложен план рада, а током трајања програма редовно ће бити извештавани о напредовању свога детета. Припрему будућих првака вршим систематски уз уважавање специфичности деце са којима радим, стварајући услове и подстицаје који детету омогућавају да развије своје потенцијале и својства личности, да прошире искуства и изграде сазнања о себи и другима.

   Пријавите се на време. Настава почиње 12. фебруара!

Здраво војско оштрих оловака!