персонализована настава

Ми брзо учимо

Персонализована настава

најбржи начин учења

   Персонализована настава је образовање будућности. Информационо друштво усмерава образовање ка појединцу и личном менторству. Кључ персонализоване наставе је у препознавању јединствене потребе ученика и проналажења функционалних метода и облика рада за постизање успеха. Овом наставом повећава се мотивација и посвећеност детета, а самим тим се побољшава процес учења. Након уочавања способности, темпа, начина учења, пажње, интересовања и др. наставни процес тече у складу са природом и потребама ученика. Овакав приступ их оснажује, покреће на активност и брже реаговање на непознато градиво које без потешкоћа савладавају. То ће их  довести до остваривања постигнућа и осећаја задовољства личним успехом.

   Одабиром персонализоване наставе, Вашем детету омогућавате јединствени програм који је намењен само њему/њој и најбржи пут до сазнања.                                                                             Како да Ваше дете заволи учење?

   Колико пута сте чули од детета да је у школи било досадно? Данашња деца, када су ван својих учионица, живе у савременом електронском окружењу које им у већини школа са класичним начином рада није на дохват руке.

   Масовно коришћење Интеренета омогућава лаку доступност интерактивном учењу на даљину. Е-учење (e-learning) је насавременији начин учења на дањину који подразумева коришћење савремених информационих  и комуникационих технологија. Истраживања су показала, да учење путем мреже пружа многе предности у односу на уобичајени начин усвајања знања. То је сигуран начин начин да Ваше дете заволи учење. 

Шта подразумева персонализована настава?

  • Праћењем мултимедијалних електронских извора информација, ученици боље памте наставне садржаје и активније учествују у процесу усвајања нових садржаја.
  •  
  • Брже стицање знања омогућује ученицима, да се више посвете учењу истраживањем, откривањем и решавању проблема.
  • Овакав начин учења им је ближи него њиховим родитељима јер је у духу времена у којем одрастају
  •  
  • Оно није ограничено ни временским ни просторним приступом информацијама тј. наставним садржајима.
  •  
  • Свако дете са знатижељом користити наставне садржаје са Интернета, а отпор према  учењу врло се лако претвара у жељу за новим сазнањима.
  •  
  • Ученици осећају да су на овај начин у средишту самог наставног процеса и да имају много активнију улогу него у класичној настави.

Сада формално образовање добија своју допуну у разним видовима неформалног образовања, које је увек много продуктивније, јер произилази из свесне потребе за откривањем и стицањем знања.