персонализована настава

Ми брзо учимо

Које су то нове вештине за ново доба?

   Нисте сигурни које су нове вештине за ново доба? Ако је тако, зашто не питате децу? Ја обично тако радим. Када имам недоумицу око тога „који ветрови дувају“, питам њих. Они најбоље умеју да препознају:

 1. Потребе времена у којем одрастају
 2. Знања која им недостају
 3. Вештине које су им неопходне за доба у којем живе

    Нове вештине за ново доба може једино да пружи образовање уз коришћење савремене комуникационо-информационе технологије.

   Савремено образовање треба да омогући деци да усвајају знања из:

 1. Дигиталне и информатичке писмености
 2. Развоја рачунарског размишљања
 3. Програмирања

   Живимо у времену „бума“ информационо-комуникационе технологије. За нашу децу  тај „бум“ се није ни десио, јер за њих нема никакве нове појава, ова технолошка револуција је њихова стварност од првог дана живота. Играчке којима се играју су: роботи, андроид телефони и таблети. Међутим, на нама одраслима је одговорност да ли ћемо их оспособити и научити да их користе у циљу свог развоја и добробити или ћемо допустити да се претворе у пасивне кориснике разних технолошких апарата и да одрастају без права на образовање које ће их оспособити за живот у 21. веку.

Учим децу новим вештинама за ново доба

Нове вештине за ново доба 2

  Резултати међународног истраживања Деца света на Интернету, спроведеног 2016. године (УНИЦЕФ и Институт за психологију), показују да је просечан десетогодишњак у Србији почео да користи Интернет са 6 година, четири године раније у односу на просечног седамнаестогодишњака, који је први пут приступио Интернету са 10 година.

  Управо из тог разлога мисија и циљ мог рада је да образујем ученике да буду оспособљени за примену технологије у свакодневним животним ситуацијама које одговарају стварним потребама деце и ђака  21. века.

   Заљубљеник сам технологије у образовању. Моји ђаци су узраста од 5 до 10 година. Пружам им образовање које подстиче развој нових вештина за ново доба. Оспособљавам их да:

 1. Разумеју
 2. Стварају
 3. Примењују

рачунарску писменост у свим облицима живота.

Нове вештине за ново доба.Квиз на мрежи.

Провера знања помоћу квиза на мрежи

    Укључите дете у образовање за 21. век

   Дигитално-прогамерске радионице су вид образовања који допуњује формално образовање, у областима које оно не успева да прати због убрзаног техничко технолошког развоја. То су организоване и планиране образовне активности, прилагођена деци, која нису толико усмерена на теоријска знања него на конкретнија, више практична знања.

На часовима:

 1. Програмирамо робота да реши задатак из граматике
 2. Размењујемо нове апликације које учење таблице множења чини забавнијим и лакшим
 3. Знање проверавамо преко он – лајн квиза
 4. Пишемо родитељима мејлове
 5. Вежбамо дигиталну писменост у е-свесци
 6. Учимо како да се безбедно крећемо кроз Интернет

и још много тога о чему можете прочитати на овом блогу


Знање и вештине којима могу научити Ваше дете:

Нова вештина за ново доба бр. 1

  Дигитално описмењавање

На часу дигиталне писмености

Шта подразумева дигитална писменост?

Дигитална писменост подразумева стицање вештина и знања које ученике усмерава ка:

 • Активној
 • Стваралачкој
 • Критичкој 
 • Безбедној употреби дигиталних садржаја

   То је способност коришћења информационо-комуникационих технологија за учење, рад, комуникацију и забаву.

  Када је најбоље започети са дигиталним описмењавањем ?

  Најбоље је онога тренутка када дете покаже жељу за коришћењем рачунара (таблета, лап топа) тј. у самом почетку сусрета са дигиталном технологијом. Што више будемо чекали „да порасте“ време ће му донети једино стицање лоших навика и представа о дигиталној технологији, а врло често збуњујућих и трауматична искуства.

Нова вештина за ново доба бр. 2

Развој рачунарског размишљања

  Задатак наставника је стварање дигиталног окружења које подстиче сазнавање и рачунарско размишљање. Изузетно је важно за децу да разумеју логику рачунара. Којим год послом да се буду бавили они неће моћи бити изоловани од дигиталног окружења и рачунарске логике која њиме управља.  Рачунарско размишљање је важна вештина која деци помаже да постану бољи у:

 1. Решавању проблема
 2. Доношењу одлука
 3. Способности  размишљања на структуралан и логичан начин.

Нова вештина за ново доба бр. 3

  Програмирање без употребе рачунара

Нове вештине за ново доба 1

   Програмирање без употребе рачунара? Многима звучи као апсурд. Али није тако. Програмирање на раном узрасту је врло динамично и забавно! Тешко је ставити границу између игре и учења јер нам на часовима друштво прави симпатични робот који се радо препушта наредбама малих програмера.


 
Персонализована настава

     Персонализована настава је образовање будућности. Информационо друштво усмерава образовање ка појединцу и личном менторству. Кључ персонализоване наставе је у препознавању јединствене потребе ученика и проналажења функционалних метода и облика рада за постизање успеха. Овом наставом повећава се мотивација и посвећеност детета, а самим тим се побољшава процес учења. Након уочавања способности, темпа, начина учења, пажње, интересовања и др. наставни процес тече у складу са природом и потребама ученика. Овакав приступ их оснажује, покреће на активност и брже реаговање на непознато градиво које без потешкоћа савладавају. То ће их  довести до остваривања постигнућа и осећаја задовољства личним успехом.

   Одабиром персонализоване наставе, Вашем детету омогућавате јединствени програм који је намењен само њему/њој и најбржи пут до сазнања.   

Како да Ваше дете заволи учење?     

   Колико пута сте чули од детета да је у школи било досадно? Данашња деца, када су ван својих учионица, живе у савременом електронском окружењу које им у већини школа са класичним начином рада није на дохват руке.

   Масовно коришћење Интеренета омогућава лаку доступност интерактивном учењу на даљину. Е-учење (e-learning) је насавременији начин учења на дањину који подразумева коришћење савремених информационих  и комуникационих технологија. Истраживања су показала, да учење путем мреже пружа многе предности у односу на уобичајени начин усвајања знања. То је сигуран начин начин да Ваше дете заволи учење.

Шта подразумева персонализована настава?

 • Праћењем мултимедијалних електронских извора информација, ученици боље памте наставне садржаје и активније учествују у процесу усвајања нових садржаја.
 • Брже стицање знања омогућује ученицима, да се више посвете учењу истраживањем, откривањем и решавању проблема.
 • Овакав начин учења им је ближи него њиховим родитељима јер је у духу времена у којем одрастају
 • Оно није ограничено ни временским ни просторним приступом информацијама тј. наставним садржајима.
 • Свако дете са знатижељом користити наставне садржаје са Интернета, а отпор према  учењу врло се лако претвара у жељу за новим сазнањима.
 • Ученици осећају да су на овај начин у средишту самог наставног процеса и да имају много активнију улогу него у класичној настави.

  Сада формално образовање добија своју допуну у разним видовима неформалног образовања, које је увек много продуктивније, јер произилази из свесне потребе за откривањем и стицањем знања.